null

Retour

Als je een aankoop wilt annuleren of terugzenden, kan dat. Dat zijn je retourrechten. Helaas moet je daarvoor wel dit boekwerk doorlezen. Ik vind het ook irritant als de voorwaarden zo lang zijn dat niemand ze leest. De wet is nu eenmaal streng en vaag tegelijk. Als ik deze tekst korter zou maken, dan weet jij misschien niet wat je rechten zijn bij het annuleren of retourneren van een bestelling. Dat betekent niet alleen een boete voor mij, maar ook vervelende verrassingen voor jou - wat nog irritanter is dan een lange tekst voorwaarden die te lang is om te lezen.

Het retourrecht heet eigenlijk ontbindingsrecht, of voor 2014, herro
epingsrecht.
Gelukkig heeft het ontbindingsrecht niets te maken met het macabere soort ontbinden, integendeel, het zorgt ervoor dat je bij elk soort winkel je geld terug kan krijgen bij een verkeerde aankoop of levering. Als dit niet vermeld wordt op de site van een webshop, betekent dat gelukkig niet dat je daar die rechten niet hebt. Sterker nog, de webshop kan zich niet beroepen op uitzonderingen als er niets wordt vermeld over retourneren! Ik ben zelf een fan van duidelijkheid, ondanks mijn langdradigheid. Dus bij deze, ter duidelijkheid:
Deze rechten heb je overal*:
1 Op het moment dat je het product ontvangt (moment van levering), heb je 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen moet je dan een mail sturen (contact@koopkorea.nl) waarin je zegt het product retour te willen sturen. Deze bedenktijd vervalt niet bij het openmaken van de verpakking. Ook als ik jouw e-mail de 15e dag na de levering pas lees, maar je hebt de mail de 14e gestuurd, heb je gewoon nog je retourrecht. Als je bedenktijd eindigt op een feestdag of in het weekend, mag je de bedenktijd nog rekken tot de eerstvolgende werkdag. Als de 14e dag een zaterdag is bijvoorbeeld, heb je eigenlijk 16 dagen, omdat maandag de volgende werkdag is. Lees onderaan deze tekst bij het kopje Ik ben verplicht om een formulier voor ontbinding te geven hoe je met zekerheid een bestelling correct kan annuleren/retourneren.
2 Op het moment dat je de gewenste retour bij mij meldt, heb je weer 14 dagen de tijd om het product retour te sturen. Dit betekent overigens niet dat het product binnen die 14 dagen mij moet hebben bereikt. Je mag het product ook op de 14e dag nog terugsturen, wat natuurlijk betekent dat ik het later binnen krijg. Vertraging veroorzaakt door het postbedrijf valt hier ook onder.
3 Op het moment van de melding van de retour heb ook ik 14 dagen de tijd OF uiterlijk op de dag van de ontvangst van het geretourneerde product om het geld terug te storten.
De volgende rechten zijn (deels) te bepalen door de verkoper zelf - dit zijn mijn voorwaarden**:
Sommige producten vallen niet onder het retourrecht volgens de wet, als het maar goed vermeld staat. Producten die KoopKorea verkoopt of gaat verkopen die hieronder vallen zijn:
1 "Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben." (bijv. voedsel)
2 "Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken." (bijv. cosmetica)
Ja, de wet is soms tegenstrijdig. Ik heb net gezegd dat het openmaken van de verpakking je retourrecht niet afneemt. Maar, voor de zojuist genoemde productcategorie 2 geldt dat dus weer niet!
3 "Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken." (bijv. sommige cosmetica)
4 "Digitale inhoud zoals apps, waarbij de consument nadrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn bedenktijd." (bijv. e-books)
* Door de klant beschadigde producten (beschadigd tijdens de 14 dagen bedenktijd):
Ja, dat klopt, het sterretje* betekent dat je het volgende recht overal hebt:
Als je het product zelf beschadigt in de 14 dagen bedenktijd, is dat voor de wet geen geldige reden voor de verkoper om een retour te weigeren. Dit is echter een vaag verhaal, de verkoper mag namelijk wel de schade in rekening brengen bij de klant, dit heet simpelweg de waardevermindering. Tsja. Wat moeten we daarmee? De wet voorkomt hier geen enkele ruzie mee. We zullen moeten onderhandelen. Als je geen goede smoes hebt moet ik helaas constateren dat de waarde met 99% verminderd is. Ik neem je retour graag aan in ruil voor 1% van de aankoopprijs. Ik doe nu een beetje cynisch, maar met een echt goede smoes valt er heus wel te onderhandelen met mij.
Ruilen voor 'indirect geld':
Over onderhandelen gesproken, het retourrecht verplicht niet het retourneren op te lossen met retourneren. Volg je het nog? Als wij onderhandelen, en ik geef in plaats van een retour (= je stuurt het product terug naar mij en ik betaal je de aankoopprijs terug) bijvoorbeeld een cadeaubon van dezelfde waarde, of ik stuur hetzelfde product opnieuw (je houdt het geretourneerde product zelf) op jouw verzendkosten, dan mag dat ook. Maar: alleen met jouw toestemming. Je hebt altijd recht op je geld terug in ruil voor het teruggestuurde product. Ga je akkoord met een andere vergoeding, dan is dat je nieuwe recht en vervalt je normale retourrecht. Onderhandelen betekent dus ook dat je gewoon kan zeggen 'nee, ik wil mijn geld terug, dat is alles'. Let wel weer op dat vage recht van mij als verkoper bij waardevermindering, wat alleen geldt als het product door jou tijdens de bedenktijd beschadigd is.
** Verzendkosten bij retourneren:
Ja, dat klopt, dit tweetal sterretjes** betekent dat de verkoper zelf mag bepalen of de verzendkosten bij het retourneren voor de klant zijn of niet, als het maar goed vermeld staat.
Dit is dus mijn voorwaarde: De verzendkosten bij het retourneren zijn voor jou, de klant, tenzij het mijn schuld is dat iets mis is met het product.
1 De verzendkosten bij het retourneren zal ik dus betalen als ik bijvoorbeeld het verkeerde product aan je heb gestuurd, of het product was al kapot bij de levering. Ook als het postbedrijf het product heeft beschadigd, zal ik dit onder 'mijn schuld' rekenen.
2 Als je tijdens de bedenktijd het product beschadigd, mag je dus retourneren, maar de verzendkosten van het retourneren zijn op jouw naam. Dit geldt ook als er niets mis is met het product en je gewoon spijt hebt van de aankoop.
Welk geld krijg jij precies terug?
Je krijgt je aankoopprijs terug. Dit is inclusief bezorgkosten en eventuele andere kosten waarvoor je betaald hebt. Weer moet ik op eventuele waardevermindering wijzen: je krijgt je aankoopprijs terug als het product geen schade heeft. Anders zullen we moeten onderhandelen. Bij een kleine beschadiging is de waardevermindering klein, bij een grote beschadiging is de waardevermindering groot. Logisch.
Ik ben verplicht om een formulier voor ontbinding te geven:
Dit kan je invullen en met je mail aan contact@koopkorea.nl meesturen. Hoewel het verplicht is voor mij om dit formulier hier mee te geven, ben jij niet verplicht dit in te vullen en mee te sturen. In je e-mail aan mij moet het wel duidelijk zijn dat je de bestelling annuleert/retourneert en om welke bestelling het gaat - zeker als je meerder producten tegelijk heb besteld en niet alle producten annuleert/retourneert. Als je het formulier gebruikt weet je in ieder geval zeker dat de annulering/retournering duidelijk is en de wet achter je staat. Ik stuur met hetzelfde e-mailadres een bevestiging terug van je geannuleerde/geretourneerde bestelling.
Formulier voor ontbinding:
Word-document: klik hier
Pdf: klik hier

Retouradres:
Hexspoor E-fulfilment t.n.v. KoopKorea
Van Salmstraat 54
5281 RS Boxtel
Nederland