null
De Grote Janggi Handleiding

De Grote Janggi Handleiding

Zover ik weet is hier de eerste Nederlandstalige handleiding voor het traditionele spel Janggi, een soort schaak uit Korea.
Bovendien is er ook in het Engels geen uitgebreidere uitleg te vinden dan in dit artikel.

Deze handleiding is ook via een QR-code als pdf-bestand te verkrijgen bij aankoop van een Janggi set. Je kan de pdf-versie ook gewoon inzien door hier te klikken.
Er is ook nog een video-uitleg te vinden hieronder, gemaakt door Nox' Spellenzolder. Belangrijke toevoeging bij die video: kanonnen mogen geen andere kanonnen als 'springplank' gebruiken!

English version of this article


Introductie:
“Janggi, spreek uit: djang-Gi (de hoofdletter G staat voor de g-klank als in het Engelse ‘go’) of voor de Korea-kenners onder ons, 장기 gespeld.”
Janggi wordt vaak ‘Koreaans schaak’ genoemd in het westen. Janggi heeft inderdaad dezelfde, al zij het theoretische, voorouder als het westerse schaak. De algemene theorie is dat zowel Janggi als schaak afstammen van Chaturanga uit India, een spel dat al vanaf minimaal de zesde eeuw gespeeld werd! Het Chinese Xiangqi (’Chinees schaak’) stamt direct af van Chaturanga. Janggi stamt weer af van Xiangqi, uit een tijd dat China extreem veel invloed had op Korea. Toch zijn er veel verschillen tussen Xiangqi en Janggi. Tussen Janggi en westers schaak zijn er weer nog meer verschillen. Dat maakt het juist zo leuk en interessant, Janggi dwingt je echt anders na te denken over schaak. Al is het maar omdat de vakjes geen vakjes zijn en de vaklijnen geen vaklijnen. Of omdat je met jouw Paard een ander Paard kan aanvallen zonder terug aangevallen te worden door het vijandige Paard. Of omdat je de Chinese karakters niet uit elkaar kan houden...
Dat is misschien wel een reden waarom Janggi (en Xiangqi) weinig bekendheid heeft in het westen. De Chinese karakters maken het lastig om je schaakstukken uit elkaar te houden. KoopKorea heeft een oplossing bedacht om Janggi toegankelijker te maken.


Schilderij van mannen die Janggi spelen,
Jo Yeong-seok: (조영석, 1686 -1761)

In de doos van de door jou gekochte Janggi set zitten stickervellen met pictogrammen. Op de volgende afbeelding kan je zien welk pictogram op welk Janggi schaakstuk geplakt moet worden. In de rest van deze handleiding zullen we ook deze pictogrammen gebruiken in plaats van de Chinese karakters om het spel uit te leggen. Je kan er natuurlijk altijd later nog voor kiezen de karakters echt te leren!

Het Bord:
Nu we de Chinese karakters op de Janggi schaakstukken hebben omgezet naar pictogrammen, kunnen we makkelijker uitleggen hoe Janggi nu eigenlijk gespeeld wordt. Op de volgende afbeelding worden eerst nog wat andere pictogrammen uitgelegd die in deze handleiding gebruikt worden, of uitleggen hoe het Janggi bord werkt. Zie de groene vinkjes op het bord hieronder: dat zijn de speelvakken van Janggi. Dus je zet stukken niet in de vakken, maar op de plekken waar lijnen samenkomen! Alle blauwe kruizen laten zien hoe je dus niet kan bewegen in Janggi en waar je de stukken niet kan neerzetten. Je moet de kruispunten van de lijnen zien als vakjes en dus niet de vierkanten tussen de lijnen. De plekken op het bord waar maar 3 of 2 lijnen samenkomen (zijkanten en hoeken) zijn ook gewoon ‘speelkruispunten’. Nu zullen we kijken naar alle Janggi schaakstukken en hoe ze bewegen op dit bord.

De Beginstelling:
De Beginstelling is de start van elk nieuw spel. Zie de afbeelding hieronder voor de Beginstelling van Janggi.
Bijna alle Janggi schaakborden hebben een paar ‘ronde kruispunten’ om aan te geven waar je de Soldaten en de Kanonnen moet plaatsen. Zelfs toernooiborden hebben dit hulpmiddel voor de Beginstelling, uit traditie. Deze Janggi set heeft ook de gebruikelijke ‘ronde kruispunten’ die je kunnen helpen met het opstellen van de Beginstelling.
Er moet hier nog even verwezen worden naar het hoofdstuk 'Transpositie en start van het spel' op deze webpagina. Daar staan alle regels voor de start van het spel. Daar zou je alvast kunnen lezen dat de hier net besproken Beginstelling altijd aangepast mag worden (natuurlijk met regels). Is er dan wel een Beginstelling? Ja, maar er zijn er 10 tot 16: beide spelers hebben 4 keuzes voor de Beginstelling = 16 mogelijke Beginstellingen, minus 6 gespiegelde/identieke opstellingen = 10 mogelijke Beginstellingen.

Introductie Janggi schaakstukken:
In de volgende hoofdstukken worden alle Janggi schaakstukken (en hoe ze te bewegen) besproken. Het belangrijkste stuk is de Generaal (’Koning’). De Generaal is ook fysiek het grootst. De Strijdwagen, het Kanon, het Paard en de Olifant zijn fysiek kleiner dan de Generaal maar groter dan de laatste groep stukken: de Soldaat en de Adviseur. Janggi schaakstukken horen traditioneel gezien altijd deze fysieke rangschikking te hebben. Ook horen ze altijd achthoekig te zijn. Ronde schaakstukken zijn vaak in China gemaakt: in Xiangqi (’Chinees schaak’), waar Janggi van afgeleid is, zijn de stukken wel rond. Janggi schaakstukken gebruiken wel Chinese tekens vanwege zijn Chinese oorsprong, ook al heeft Korea sinds 1443 een eigen schrift. De karakters van blauw zijn ‘semi-cursief geschreven’, terwijl die van rood standaard zijn. Er zijn overigens een paar kleine verschillen tussen de Chinese karakters die gebruikt woorden voor Janggi en Xiangqi.

De Generaal en het Paleis:
De Generaal is vergelijkbaar met de westerse Koning: als de Generaal aangevallen wordt en je kan niet voorkomen dat de Generaal geslagen wordt, is het spel voorbij; schaakmat. De Generaal zit vast in zijn zogenaamde Paleis. De rode lijnen in de afbeelding hieronder geven aan wat de Paleizen zijn. Elke speler heeft 1 Generaal, die beide hun afzonderlijke Paleizen niet mogen verlaten. Herinnering: het Paleis heeft dus een grootte van 3x3 en niet 2x2 omdat je in Janggi op de lijnen speelt, niet in de vakjes. In de Paleizen zie je de enige diagonale lijnen op het bord. Dit is om aan te geven dat bepaalde stukken over die diagonale lijnen mogen bewegen. De Generaal kan zowel horizontaal/verticaal (vanaf nu: orthogonaal) als diagonaal bewegen over de aangegeven lijnen in het Paleis. De Generaal kan maar 1 stap per beurt zetten, net zoals de westerse Koning - zie de afbeelding hieronder.


1 Stap in Janggi betekent 1 ‘lijnlengte’. De Janggi schaakstukken worden, zoals eerder gezegd, altijd op de kruispunten van de lijnen geplaatst – vervolgens bewegen ze langs de lijnen.
Zoals in het westerse schaak kan er maar 1 stuk op 1 vak (kruispunt) staan. Je kan dus nooit naar een vak bewegen waar al een eigen stuk staat. In het geval van de Generaal kan dit ook niet als bij het slaan van een vijandig stuk de Generaal zichzelf schaak zet, net zoals bij westers schaak. Dit geldt natuurlijk ook voor het bewegen van de Generaal naar een vak waar de Generaal zichzelf schaak zou zetten zonder een ander stuk te slaan. Herinnering: de Generaal kan alleen diagonaal bewegen (in zijn Paleis) over de aangegeven diagonale lijnen. De Generaal kan dus alleen vanuit het middelpunt van het Paleis en naar het middelpunt van het Paleis diagonaal bewegen.
De patstelling uit het westerse schaak, waarbij de Koning (en eventuele andere stukken) geen legale zet heeft en niet schaak staat, bestaat niet in Janggi. In dit geval moet de speler/Generaal in patstelling zijn beurt overslaan, totdat de speler weer een legale zet heeft.

De Adviseur/Seonbi:
De Adviseur, of Seonbi, beweegt hetzelfde als de Generaal.
De Adviseur zet 1 stap per beurt, orthogonaal of diagonaal en mag ook het Paleis niet verlaten. De Adviseur mag ook alleen diagonaal bewegen over de aangegeven diagonale lijnen in het Paleis - zie de afbeelding hieronder. Elke speler heeft 2 Adviseurs. Adviseurs spelen vooral een rol in het verdedigen van de Generaal.
Seonbi waren confucianistische geleerden in Korea die werden gezien als ‘deugdzaam en wijs’, ten tijde van het Koninkrijk Goryeo en de Joseondynastie.

De Soldaat:
Soldaten in Janggi zijn ietwat vergelijkbaar met Pionnen in het westerse schaak. Elke speler heeft 5 Soldaten.
Soldaten mogen niet achteruit bewegen. In tegenstelling tot de westerse Pion mogen ze wel opzij bewegen. Ook in tegenstelling tot de westerse Pion slaan Soldaten niet diagonaal. Soldaten mogen alleen slaan zoals ze mogen bewegen: 1 Stap per beurt, horizontaal of verticaal naar voren.
In het Paleis van de tegenstander geldt nog een belangrijke uitzondering. De Soldaat mag in het Paleis van de tegenstander diagonaal naar voren bewegen. Net zoals de Generaal en Adviseur kan de Soldaat alleen diagonaal bewegen over de aangegeven diagonale lijnen die van en naar het middelpunt van het Paleis lopen.
Als een Soldaat de andere kant van het bord bereikt, kan de Soldaat alleen nog opzij bewegen, omdat de Soldaat niet achteruit mag bewegen. Soldaten promoveren niet zoals Pionnen in het westerse schaak!

Het Paard:
Het Paard is ook ietwat vergelijkbaar met het Paard uit het westerse schaak. Er zijn 2 Paarden per speler.
Het Janggi Paard kan niet over stukken heen springen. Het kan wel tussen stukken door bewegen tijdens de diagonale stap:
Het Janggi Paard beweegt eerst 1 stap orthogonaal gevolgd door 1 stap diagonaal. Het Paard slaat stukken alleen op het einde van deze beweging, wat betekent dat het Paard geblokkeerd kan worden tijdens zijn orthogonale stap. Het kan ook niet stoppen met bewegen na de eerste orthogonale stap, het Paard moet zijn beweging afmaken. Het is belangrijk te onthouden dat het Janggi paard eerst orthogonaal moet bewegen en daarna diagonaal moet bewegen. Deze volgorde is niet vrij zoals bij het westerse Paard; het is altijd eerst recht, dan schuin in Janggi.
Net zoals in het westerse schaak mag het Janggi paard niet achterwaarts diagonaal bewegen: na de orthogonale stap moet de diagonale stap voorwaarts zijn - zie de afbeelding hieronder.
Omdat het Paard van nature diagonaal beweegt, luistert het niet naar de speciale regels van het Paleis. Het Paard kan dus over de aangegeven diagonalen in het Paleis bewegen maar ook over de niet-aangegeven diagonalen, afhankelijk van de beweegregels van het Paard zelf.
Door de Janggi regel dat het paard eerst orthogonaal en dan diagonaal moet bewegen, kan het in Janggi voorkomen dat een Paard een vijandelijk Paard aanvalt, zonder zelf terug aangevallen te worden. Dit geldt ook voor twee Paarden van dezelfde speler: als één Paard het andere Paard verdedigt, hoeft dit andersom niet zo te zijn. Bovendien is het ook nog zo dat als je in een beurt je Paard verzet, je in de volgende beurt niet altijd naar hetzelfde vak terug kan keren (en zonder dat dit komt door een zet van de tegenstander). Dit komt ook weer door de regel: eerst orthogonaal, dan diagonaal voorwaarts.

De Olifant:
De Olifant is een ‘verder-stappend Paard’. Het volgt exact dezelfde regels als het Paard maar met een extra diagonale stap. Die extra stap is ook verplicht. Dat betekent dat de Olifant geblokkeerd kan worden in zijn eerste orthogonale stap en ook in zijn eerste diagonale stap. Er zijn 2 Olifanten per speler.
Net zoals het Paard kan de Olifant kan ook niet over stukken heen springen. Ook net zoals het Paard kan de Olifant wel diagonaal tussen stukken heen bewegen. Omdat de Olifant een extra diagonale stap moet zetten, kan de Olifant dus wel makkelijker geblokkeerd worden dan het Paard. Hoewel er in Janggi geen blokkade mogelijk is op diagonale lijnen, kan er wel een schaakstuk de Olifant blokkeren bij de ‘aankomst’ van de eerste (en tweede) diagonale stap.
Let zoals bij het Paard ook bij de Olifant op het feit dat je echt eerst orthogonaal moet bewegen en dan pas (twee keer!) diagonaal - en de diagonale beweging mag niet achterwaarts zijn, alleen voorwaarts. De Olifant kan ook niet tijdens zijn beweging een stuk slaan, alleen op het einde van zijn beweging. Weer net zoals het Paard negeert de Olifant de regels van het Paleis wat de diagonale lijnen betreft: omdat de Olifant van nature diagonaal beweegt, luistert het ook in de Paleizen naar zijn eigen regels.


Tip voor het visualiseren van de zet van de Olifant: de Olifant beweegt altijd in een rechthoek van 2x3 of 3x2 ‘westerse vakjes’ naar de tegenovergestelde hoek van de rechthoek.

De Strijdwagen:
De Strijdwagen is bijna exact hetzelfde als de Toren uit het westerse schaak. Er zijn 2 Strijdwagens per speler.
De Strijdwagen is vrij in het kiezen van het aantal stappen per beurt (natuurlijk rekening houdende met blokkades van eigen of vijandelijke schaakstukken en de randen van het bord) en beweegt orthogonaal.
De Strijdwagen kan in het Paleis soms diagonaal bewegen – de Strijdwagen kan beide Paleizen bereiken en dus ook in beide Paleizen deze regels voor diagonaal bewegen volgen. De Strijdwagen kan alleen over de aangegeven diagonale lijnen diagonaal bewegen, dus van en naar het middelpunt van het Paleis. Als je ervoor kiest om de Strijdwagen diagonaal te bewegen in het Paleis, dan moet die beweging beginnen en eindigen in het Paleis. Bovendien mag je in dit geval alleen diagonaal bewegen, dus bijvoorbeeld niet 1 stap orthogonaal en 1 diagonaal. Bij een puur orthogonale zet ben je in het Paleis (en het Paleis binnentredend) net zo vrij met de Strijdwagen als elders op het bord. Alleen bij het diagonaal bewegen ben je beperkt met het bewegen van de Strijdwagen. Dus:
- Begin en eindig in het Paleis.
- Alleen diagonaal; beweeg niet diagonaal en orthogonaal in 1 beurt.
- Beweeg alleen over de aangegeven diagonale lijnen.
- De Strijdwagen is wel vrij om te kiezen tussen 1 diagonale stap of 2 diagonale stappen, mits de bovenstaande regels gevolgd worden.

Het Kanon:
Het Kanon is niet vergelijkbaar met een stuk uit het westerse schaak. Er zijn 2 Kanonnen per speler.
Het Kanon beweegt zoals de Strijdwagen (’Toren’) orthogonaal. Maar, het Kanon heeft eerst een ander schaakstuk nodig als ‘hulpstuk’ en springt over het hulpstuk heen. Zonder hulpstuk om overheen te springen, mag het Kanon niet bewegen. Dit hulpstuk mag zowel een eigen schaakstuk zijn als een vijandig stuk. Na de sprong over het hulpstuk mag het Kanon rechtdoor blijven bewegen totdat het een ander stuk tegenkomt of het einde van het bord bereikt. Een vijandig stuk dat na de sprong over het hulpstuk bereikt wordt, mag geslagen worden. Je mag echter zelf bepalen hoeveel stappen je met het Kanon zet na de sprong over het hulpstuk en het maakt ook niet uit hoe ver het hulpstuk verwijderd is van het Kanon.
Let op: Kanonnen kunnen geen andere Kanonnen slaan. Kanonnen kunnen niet over andere Kanonnen springen als hulpstuk, ook niet over je eigen Kanonnen!
In het Paleis mag het Kanon ook diagonaal bewegen, de regels volgende van de Strijdwagen. Maar omdat het Kanon over een hulpstuk heen moet springen, moet een Kanon altijd 2 diagonale stappen zetten om überhaupt diagonaal te mogen bewegen. Dus:
- Begin en eindig in het Paleis.
- Alleen diagonaal; beweeg niet diagonaal en orthogonaal in 1 beurt.
- Beweeg alleen over de aangegeven diagonale lijnen.
- Het Kanon is nog steeds verplicht over een hulpstuk te springen. Dat betekent dat er een stuk in het middelpunt van het Paleis moet staan en dat het Kanon diagonaal tegenover een lege hoek van het Paleis moet staan, voordat het mogelijk is om een diagonale beweging te maken. Ook mag het Kanon nog steeds niet over andere Kanonnen springen of andere Kanonnen slaan.

Transpositie en start van het spel:
Nu je weet wat de Beginstelling is en hoe alle stukken bewegen, kunnen we verder met ‘hoe het spel start’. Traditioneel gezien stelt rood zijn stukken eerst op, omdat rood als eerste de ‘transpositie’ moet doorvoeren. De transpositie houdt in dat de Olifanten en Paarden in de Beginstelling gewisseld mogen worden. Er moeten wel aan beide kanten van de Generaal 1 Olifant en 1 Paard blijven staan - verder heb je alle vrijheid in het wisselen van de Olifant en het Paard. Zie de afbeelding hieronder voor alle mogelijke opties.
Nadat rood zijn transpositie heeft doorgevoerd, doet blauw dat ook. Dat is dus een voordeel voor blauw: blauw kan reageren op de keuze (van het wisselen van de stukken) van rood. De blauwe speler is ook als eerste aan zet.

Punten/winnen zonder schaakmat:
Vanwege de twee voordelen die blauw heeft, het kunnen reageren op roods transpositie met zijn eigen transpositie en het hebben van de eerste zet, krijgt rood 1,5 punten meer dan blauw ter compensatie.
Gelijke spelen bestaan niet in Janggi (uitzonderingen zie 'Bigjang' en 'Geavanceerde regels'). Dat is ook de reden waarom rood 1,5 punten meer krijgt: het voorkomt gelijke spelen, omdat er geen stuk is dat halve punten geeft. Blauw start met 72 punten, waardoor rood uitkomt op 73,5 punten. Vervolgens raken de spelers punten kwijt zodra hun stukken geslagen worden. Als geen van de twee spelers kan winnen, bepalen de punten de winnaar. De punten zijn als volgt verdeeld over de stukken:

Strijdwagen: 13 Punten
Kanon: 7 Punten
Paard: 5 Punten
Olifant: 3 Punten
Adviseur/Seonbi: 3 Punten
Soldaat: 2 Punten


De Generaal is net zoals de westerse Koning geen punten waard, omdat het spel gewonnen is zodra een speler de Generaal kan slaan (’schaakmat’).
Als een speler geen legale zetten meer heeft (’patstelling’), is ook dit geen gelijkspel in Janggi. De speler zonder legale zetten moet dan zijn beurt overslaan totdat de speler weer een legale zet heeft. Verder kijk je altijd naar de punten als er geen winnaar aan te wijzen valt (uitzonderingen zie 'Bigjang' en 'Geavanceerde regels').

Bigjang:
‘Bigjang’ is de laatste standaardregel van Janggi die nog uitgelegd moet worden. Het probleem is echter dat deze standaardregel, ironisch genoeg, niet gestandaardiseerd is! Dus, wat is Bigjang?
Zie de afbeelding hieronder:
Bigjang betekent dat de twee Generaals elkaar kunnen zien. De Generaals staan op dezelfde lijn/kolom en er staan geen stukken tussen hen in. In Xiangqi is dit simpelweg verboden, maar in Korea zijn er veel variaties ontstaan op wat voor gevolg de Bigjang-situatie heeft. Zelfs in toernooien kan het verschillen wat er gebeurt in een Bigjang-situatie. Daarom is het aan te raden van tevoren af te spreken met je tegenstander wat voor gevolg Bigjang heeft. In plaats van alle mogelijke variaties op de Bigjang-regel te geven, zijn hier de meest gebruikelijke opties om uit te kiezen:

1. Officieuze toernooiregel: De speler die Bigjang geeft, geeft daarmee de andere speler de optie om op zijn daaropvolgende beurt Bigjang te blokkeren. Bijvoorbeeld: de andere speler beweegt zijn Generaal naar een andere lijn of blokkeert het ‘zicht’ van de Generaals door een stuk tussen de Generaals te zetten. Als de andere speler Bigjang niet blokkeert tijdens zijn beurt (meteen na de beurt waarop Bigjang gegeven wordt), is het een gelijkspel.
Optie A: Gelijke spelen zijn niet toegestaan in toernooien en dus wordt er alsnog naar de punten gekeken voor de winnaar.
Optie B: Het is inderdaad gelijkspel door Bigjang.
Optie C: Het is inderdaad gelijkspel door Bigjang, maar alleen als beide spelers minder dan 30 punten hebben. Als dit niet het geval is, is Bigjang toegestaan - Bigjang wordt genegeerd.
2. Vriendschappelijk: Bigjang is toegestaan en wordt dus genegeerd.
3. Xiangqi/Chinees: Bigjang is helemaal niet toegestaan. Bigjang geven staat gelijk aan jezelf schaak zetten.

Optie 1A en optie 1C zijn de meest gebruikelijke regels voor Janggi toernooien en dus het ‘meest officieel’.

Geavanceerde regels:
Janggi is niet zo gestandaardiseerd zoals westers schaak, waardoor de geavanceerde regels erg kunnen verschillen afhankelijk in welke context/met wie er wordt gespeeld. Laten we daarom beginnen met een geavanceerde regel die wel altijd hetzelfde is:

1a. Je mag altijd je beurt overslaan/passen in Janggi. Een patstelling is daarom niet mogelijk.
1b. Maar hier is al een niet-gestandaardiseerde regel. Soms is de regel dat als iemand past, het een gelijkspel is als de tweede speler de beurt daarop ook past. In dat geval is het dus niet slim om te passen als je duidelijk aan het winnen bent: dan kan de andere speler gelijk spelen gewoon door te passen. In Janggi toernooien bestaan geen gelijke spelen. Je kan dus afspreken dat je naar de punten kijkt in het geval van een ‘gelijkspel door een dubbele pas’.
1c. Soms moet het passen van een beurt aangegeven worden door de Generaal om te draaien.

2. De puntenregeling zoals beschreven in deze Janggi handleiding is een regel voor Janggi toernooien. In de context van amateurwedstrijden of vriendschappelijke potjes worden punten meestal niet gebruikt en zijn gelijke spelen daarom ook mogelijk. Toernooiregels zijn echter de enige regels die enigszins gestandaardiseerd zijn, daarom heeft KoopKorea gekozen voor de toernooiregels van Janggi, volgens de Korea Janggi Federation (KJF), als de basisregels voor deze handleiding. KoopKorea is president van Janggi in Nederland namens het KJF.

3a. ‘Eeuwig schaak geven’ is een verlies voor de speler die dit forceert en een derde keer schaak geeft met dezelfde zet. Soms, voornamelijk in toernooien.
3b. Bij herhalingen van zetten die niet geforceerd zijn door schaak te geven en daarom ook niet de schuld zijn van maar één speler, wordt er in Janggi toernooien vaak een scheidsrechter gebruikt. Die wijst dan toch een schuldige aan of zegt dat de verliezende speler zijn zet moet wijzigen. Dit is echter ook niet compleet gestandaardiseerd. Als beide spelers minder dan 30 punten hebben, kan je soms wel gelijkspelen door een herhaling van zetten/eeuwig schaak. Soms wordt er dan naar de punten gekeken om alsnog een winnaar aan te wijzen, vooral in toernooien. Je tegenstander een gelijkspel aanbieden mag ook pas als beide spelers minder dan 30 punten hebben. Dit is natuurlijk niet handig om te doen als je minder punten hebt en in een toernooi speelt waar gelijke spelen niet zijn toegestaan, want dan wordt er weer naar de punten gekeken om een winnaar aan te wijzen.

4. Er zijn nog meer geavanceerde regels uit westers schaak waarvan je je kan afvragen of die ook in Janggi gelden, bijvoorbeeld:
a. ‘Aangeraakt is zetten’
b. ‘Losgelaten is gezet’
c. De vijftigzettenregel in professioneel schaak
d. (Toernooi)schaak etiquette

In het geval van Janggi is het echt aangeraden om dit soort regels van tevoren af te spreken met de tegenstander. Dit soort regels zijn gewoon niet gestandaardiseerd in Janggi. Zelfs in Janggi toernooien zijn de regels niet compleet gestandaardiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld twee officiële Janggi organisaties in Zuid-Korea. Het is bij onduidelijke regels misschien het makkelijkst om de regels te volgen van westers schaak.

Het gebruik van een schaakklok is wel standaard in (professionele) Janggi toernooien. Hoe de klok staat ingesteld is echter weer niet gestandaardiseerd.

Er zijn nog honderden regels onder vrienden en familie voor Janggi te vinden in Korea. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk in die context dat de oudere speler of de duidelijk sterkere speler rood is, de jongere of zwakkere speler blauw. Je bent natuurlijk vrij om hetzelfde te doen als de Koreanen en dus je eigen geavanceerde regels af te spreken met wie je speelt.

Janggi notatie:

Voor wie echt helemaal op wil gaan in het leren van Janggi, is het handig om te weten hoe je wedstrijden kan noteren. In Janggi schrijf je eerst het nummer op van de rij en dan de kolom, wat dus het tegenovergestelde is van schaak (kolom-rij). Bovendien noteer je Janggi ‘vakjes’ alleen met nummers. De rijen zijn nummer 1 tot en met 9. Er zijn tien kolommen: de eerste kolom wordt aangegeven met 0. Kolom twee is nummer 1, kolom drie nummer 2, enzovoorts. De Strijdwagen in de onderste linkerhoek staat dus op ‘01’, maar het vakje boven de Strijdwagen heet ‘91’! Zie de afbeelding hieronder voor een overzicht van alle nummers voor alle vakjes op het Janggi bord.
De regels voor Janggi notatie zijn niet zo gestandaardiseerd zoals die van westers schaak. In Europese Janggi toernooien worden daarom verder de notatieregels van westers schaak gebruikt - de hierboven beschreven notatieregels staan wel altijd vast! De Janggi schaakstukken worden in Europa als volgt genoteerd:

K (King) = Generaal
A (Advisor) = Adviseur
H (Horse) = Paard
E (Elephant) = Olifant
R (Rook) = Strijdwagen
C (Cannon) = Kanon
P (Pawn) = Soldaat

Koreaanse Janggi termen:
Uitspraak ‘hoofdletter G’ = uitspraak zoals g in het Engelse woord ‘go’. De kleine letter g = uitspraak van de g zoals in het woord ‘ring’. Lees de rest van de letters op zijn Nederlands voor een redelijk goede uitspraak van de Koreaanse woorden in deze lijst.

장기 (djang-Gi) = Janggi (internationale Engelse spelling)
Het spel Janggi uiteraard. De letterlijke betekenis is ongeveer ‘generaal-strategiespel’.

장군 (djang-Goen), 장 (djang)
‘Djang-Goen’ betekent ‘schaak’. Letterlijk betekent het ‘generaal’, net zoals het schaakstuk in Janggi dat vergelijkbaar is met de koning uit het westerse schaak. Het is niet verplicht dit te roepen wanneer je de tegenstander schaak zet, maar het mag wel.
‘Djang’ is de korte en minder gebruikelijke versie van djang-Goen (’schaak’). Deze korte versie betekent eveneens ‘generaal’ naast ‘schaak’.

멍군 (mong-Goen), 멍 (mong)
‘Mong-Goen’ betekent ‘schaak opgeheven’. Bijvoorbeeld, de tegenstander zet je schaak en in jouw daaropvolgende beurt zorg je ervoor dat je niet meer schaak staat: mong-Goen. Wederom is het niet verplicht dit te roepen, maar het mag wel.
‘Mong’ is de korte en minder gebruikelijke versie van ‘mong-Goen’ (‘schaak opgeheven’).

외통 (wè-toong), 외통수 (wè-toong-soe), 외통패 (wè-toong-pè), 외통 장군 (wè-toong djang-Goen)
‘Wè-toong’ betekent ‘schaakmat’. Ook dit woord hoeft niet maar mag wel geroepen worden. In Korea is het echter gebruikelijker om ‘wè-toong-soe’ te gebruiken, wat ‘schaakmat overwinning’ betekent. Ook ‘wè-toong-pè’ is gebruikelijk, vanuit het perspectief van de verliezer: ‘schaakmat nederlaag’. ‘Wè-toong djang-Goen’ is nog een andere manier om alleen ‘schaakmat’ te zeggen.

궁 (Goeng)
Betekent letterlijk ‘paleis’ maar wordt in Janggi gebruikt om de Generaal mee aan te duiden. Dit woord is de meest gebruikelijke aanduiding voor de Generaal, gevolgd door ‘djang’ (장). ‘Djang-Goen’ (장군) betekent letterlijk dus ook ‘generaal’, maar wordt niet voor de Janggi Generaal gebruikt omdat het al als ‘schaak’ wordt gebruikt. ‘Djang’ kan daarentegen voor zowel ‘schaak’ als de Generaal gebruikt worden.

궁성 (Goeng-song)
Betekent letterlijk ‘koninklijk paleis’. Dit is de gebruikelijke term voor het Paleis/de Paleizen op het Janggi bord. Alleen het woord ‘Goeng’ (궁) is geen gebruikelijke term voor het Paleis, alleen voor de Generaal, ook al is de letterlijke betekenis van ‘Goeng’ wel ‘paleis’.

왕 (wang)
‘Wang’ betekent ‘koning’ en is nog een term om de Generaal mee aan te duiden - soms gebruikt men in Korea dus ook ‘koning’ voor dit schaakstuk net zoals in het westerse schaak. De verschillende eerder genoemde termen die ‘generaal’ betekenen zijn gebruikelijker.

한 (han) [漢] en 초 (tsjo) [楚]
‘Han’ en ‘tsjo’ worden gebruikt om de kleuren van de spelers mee aan te duiden. De Chinese karakters 漢 (han) en 楚 (tsjo) zijn ook de karakters die voor de verschillende twee Generaals gebruikt worden - ze staan dus op de Janggi Generaal-schaakstukken.
‘Han’ [漢] is rood, ‘tsjo’ [楚] is blauw. Deze woorden en Chinese karakters verwijzen naar een gebeurtenis uit de Chinese geschiedenis die in Nederland bekend staat als de Chu-Han-oorlog. De Koreaanse spelling en uitspraak van Chu is dus ‘tsjo’ (초) en die van Han, ‘han’ (한). De rode en blauwe speler spelen dus eigenlijk met de legers van Chu en Han tijdens de Chu-Han-oorlog. Omdat twee verschillende staten tegen elkaar vechten, zijn er ook subtiele verschillen in de betekenis van de Chinese karakters die op de Janggi schaakstukken staan. Maar in het geval van de Generaals staan er dus karakters met compleet andere betekenissen op de schaakstukken.

병 (bjong) [兵] en 졸 (djool) [卒]
Deze woorden verwijzen naar de Soldaat in Janggi. Dit zijn de enige Janggi schaakstukken die verschillende Chinese karakters gebruiken tussen de twee spelers samen met de Generaal, maar in tegenstelling tot de karakters die voor de Generaals gebruikt worden is het betekenisverschil erg klein. De Soldaten van rood heten ‘bjong’ (병, 兵) en die van blauw ‘djool’ (졸, 卒). Beide woorden/Chinese karakters betekenen ‘soldaat’. De rode Soldaten, ‘bjong’, zijn echter soldaten van een hogere orde dan die van blauw. De blauwe Soldaten, ‘djool’, zijn zwakker en minder zwaar uitgerust. Maar dat zijn slechts de betekenissen van de woorden: in het spel zijn ze even sterk.

차 (tsja) [車]
‘Strijdwagen’. Verwijst naar karren met soldaten getrokken door paarden in de legers van de oudheid.

포 (po) [包]
‘Kanon’. Het Chinese karakter 包 verwijst in Korea dus naar het Kanon in Janggi, maar heeft in China andere betekenissen dan Kanon.
In het Chinese schaak, Xiangqi, is het karakter voor het Kanon dan ook anders: 砲 voor zwart en 炮 voor rood.

마 (ma) [馬]
‘Paard’. In modern Koreaans is het woord voor paard ‘mal’ (말) in plaats van ‘ma’ (마) maar in Janggi heet het Paard nog echt ‘ma’.

상 (sang) [象]
‘Olifant’. Olifant is in modern Koreaans ‘ko-kki-ri’ (코끼리) maar in Janggi wordt alleen het woord ‘sang’ (상) gebruikt.

사 (sa) [士]
‘Sa’ wordt gebruikt om de Adviseur aan te duiden. In China betekent het karakter dat in Janggi gebruikt wordt voor dit schaakstuk ‘adviseur, minister, bewaker’, in de context van hun schaakspel Xiangqi. In Korea wordt dit Chinese karakter 士 echter gelezen als ‘geleerde, heer, soldaat’ en wordt ook wel aangeduid als ‘seonbi sa’ (선비 사). Zoals eerder gezegd: “Seonbi waren confucianistische geleerden in Korea die werden gezien als ‘deugdzaam en wijs’, ten tijde van het Koninkrijk Goryeo en de Joseondynastie.” Deze seonbi droegen een karakteristieke hoed die gebruikt wordt als pictogram/sticker voor de Adviseur in deze Janggi set.
‘Seonbi’ is de internationale Engelse spelling, in het Nederlands spreek je het uit als ‘son-bi’ en dus niet ‘se-on-bi’.

장기알 (djang-Gi-al), 장기 기물 (djang-Gi Gi-moel), 장기짝 (djang-Gi-ddjak)
‘Janggi schaakstukken’. Deze drie woorden verwijzen dus naar de Janggi schaakstukken in het algemeen.

장기판 (djang-Gi-pan)
‘Het Janggi (schaak)bord’.

빅장 (bieG-djang)
Betekent letterlijk ‘lachende generaals’. Verwijst naar de Bigjang (internationale Engelse spelling) regel.

먹다 (moG-da)
‘Slaan’. Letterlijk betekent ‘moG-da’ ‘eten’. Als je een schaakstuk slaat, dan eet je het schaakstuk dus op, is de uitdrukking. Dit werkwoord moet natuurlijk nog vervoegd worden; ‘moG-da’ (먹다) is de zogenaamde ‘woordenboekvorm’.

덤 (dom), 점 (djom)
‘Dom’ (덤) verwijst naar het voordeel dat rood krijgt; de 1,5 punten meer dan blauw om te compenseren van de twee startvoordelen die blauw krijgt. Deze 1,5 bonuspunten voor rood worden ‘dom’ (덤) genoemd. ‘Djom’ (점) is het Koreaanse woord voor ‘punt/punten’ (binnen de context van spellen). ‘Djom’ verwijst dus niet naar de bonuspuntenregel, maar echt naar de punten/score zelf.

단 (dan)
Het woord ‘dan’ wordt gebruikt om het niveau van (professionele/semi-professionele) Janggi spelers aan te duiden. Er staat een nummer voor het woord ‘dan’ en hoe hoger het nummer, hoe sterker de speler.

한수 쉼 (han-soe swiem), 수 (soe)
‘Han-soe swiem’ (한수 쉼) betekent letterlijk ‘rust één nummer’. Deze term wordt gebruikt voor het overslaan/passen van een beurt, wat dus kan in Janggi. ‘Soe’ (수) betekent letterlijk nummer maar in de context van een spel betekent het een beurt.


Verder zijn er nog wat taalverschillen in de context van Janggi tussen Zuid-Korea en Noord-Korea. Je kan over deze taalverschillen, alsook een verschil in de regels, verder lezen in het volgende hoofdstuk. Daar staan ook nog de Koreaanse termen voor de verschillende Beginstellingen die mogelijk zijn door de transpositieregel van Janggi.

Noord-Koreaans Janggi:
De verschillen tussen hoe Janggi gespeeld wordt in Zuid-Korea (zoals in deze handleiding beschreven staat) en Noord-Korea zijn extreem klein.
Er is eigenlijk maar één echt andere regel in Noord-Korea:
Er is een vijfde optie voor de ‘transpositie’ aan het begin van het spel. De vijfde optie bestaat uit het plaatsen van de Olifanten in de hoeken van het bord, met daarnaast de Paarden en dan de Strijdwagens tussen de Paarden en de Adviseurs in (naast het Paleis dus). Zie de afbeelding hieronder voor alle mogelijke transpositie-opties in Noord-Korea.

De andere verschillen zijn slechts taalverschillen.
마 (ma, Paard in Janggi) is 말 (mal) in Noord-Korea, wat het gewone, moderne woord voor paard is, ook in Zuid-Korea.
장군 (djang-Goen) is 장훈 (djang-hoen) in Noord-Korea.
멍군 (mong-Goen) is 멍훈 (mong-hoen).
빅장 (bieG-djang) is 궁장 (Gung-djang).
De blauwe Generaal is 관 (Gwan, 官) en de blauwe Generaal is 장 (Djang, 將) in Noord-Koreaanse Janggi sets.
De transpositie-opties hebben ook verschillende namen:

Zuid:                                                                                      Noord:
왼상차림 (wen-sang-tsja-riem)              O P + O P          오른상장기 (oo-run-sang-djang-Gi)
오른상차림 (oo-run-sang-tsja-riem)      P O + P O          왼상장기 (wen-sang-djang-Gi)
안상차림 (an-sang-tsja-riem)                 P O + O P          안상장기 / 량등상장기 (an-sang-djang-Gi / rjang-dung-sang-djang-Gi)
바깥상차림 (ba-kkat-sang-tsja-riem)    O P + P O          량귀마장기 (rjang-Gwi-ma-djang-Gi)
Bestaat niet                                              O P S + S P O    기동차장기 (Gi-dong-tsja-djang-Gi)

Xiangqi, verschillen en hoe te spelen met Janggi - fysieke verschillen:
Er is in deze handleiding al vaker verwezen naar de Chinese voorouder van Janggi, Xiangqi. Door de kleine fysieke verschillen tussen Janggi en Xiangqi kan je met deze Janggi set ook Xiangqi spelen! Er zijn wel redelijk grote verschillen in spelregels, die hier besproken zullen worden, zodat je ook Xiangqi kan spelen. We bespreken eerst de fysieke verschillen om te laten zien dat het niet veel uitmaakt of je Xiangqi met een Janggi set speelt.

1. Het Xiangqi bord heeft een rivier in het midden. De Beginstelling-afbeelding hieronder geeft middels een blauwe rechthoek aan welke linie op het Janggi bord de rivier zou zijn op een Xiangqi bord. Op Xiangqi borden wordt de rivier meestal simpel weergegeven: de verticale lijnen worden niet doorgetrokken waardoor de in de afbeelding aangegeven linie een lange rechthoek wordt. Je kan dus eventueel zelf naast deze linie iets schrijven/tekenen of een strook papier in het midden leggen. Je kan ook gewoon onthouden dat de middelste, vijfde linie de rivier is. Het maakt namelijk voor het spelen van Xiangqi niet uit of er nog verticale lijnen te zien zijn in de ‘rivierlinie’.
2. Xiangqi schaakstukken zijn allemaal even groot, Janggi schaakstukken hebben drie verschillende groottes.
3. Xiangqi schaakstukken zijn maar aan een kant bedrukt, die van Janggi zijn dubbelzijdig.

4. De Chinese karakters op de Xiangqi schaakstukken zijn soms wat anders dan die van Janggi, zie de afbeelding hieronder. Links zijn de Janggi schaakstukken, rechts die van Xiangqi. De karakters voor rood en blauw in Janggi zijn dus grotendeels hetzelfde, maar zien er toch anders uit omdat die van blauw in semi-cursief schrift worden gedrukt.

5. Xiangqi schaakstukken zijn rond in plaats van achthoekig.

6. Xiangqi wordt meestal met rood en zwart gespeeld, Janggi wordt meestal met rood en blauw gespeeld.

7. Xiangqi ‘vakjes’ zijn perfecte vierkanten. De horizontale lijnen op Janggi borden zijn iets langer dan de verticale lijnen, waardoor de ‘vakjes’ rechthoeken zijn.


Xiangqi, verschillen en hoe te spelen met Janggi - verschillen in spelregels:

De regels van Janggi ken je al door de rest van deze handleiding gelezen te hebben. De regels van Janggi zijn daarmee een handige basis om Xiangqi mee uit te leggen. De regels van Janggi zijn grotendeels hetzelfde als die van Xiangqi - je kan Xiangqi spelen door de regels die wel anders zijn te leren. De verschillen zijn als volgt:

1a. De Beginstelling zoals te zien is op de vorige afbeelding is altijd hetzelfde, je kan dus geen Olifanten en Paarden wisselen.
1b. De Generaal begint bovendien op de eerste lijn, tussen de Adviseurs, niet in het midden van zijn paleis.
1c. Rood heeft de eerste zet, niet blauw.
2a. De rivier wordt genegeerd door bijna alle stukken.
2b. De Soldaat promoveert echter als hij de rivier oversteekt. Xiangqi Soldaten kunnen niet opzij (horizontaal) bewegen totdat zij de rivier hebben overgestoken - ze ‘promoveren tot Janggi Soldaten’.
2c. De Olifant mag de rivier niet oversteken.

3. De Olifant beweegt zonder de eerste orthogonale stap: de Xiangqi
Olifant beweegt dus twee diagonale stappen in dezelfde richting. Dit betekent dat een Olifant maar 7 plekken op het bord kan bereiken. Zie de afbeelding hieronder.

4. De Generaal kan niet diagonaal bewegen, alleen orthogonaal.
5. De Adviseur kan niet orthogonaal bewegen, alleen diagonaal.
6a. Het Kanon in Xiangqi volgt alleen de regels van het Janggi Kanon als het een stuk slaat. Als het geen stuk slaat, beweegt het Kanon zoals de Strijdwagen. Een Kanon slaat dus anders dan het beweegt.
6b. Het Xiangqi Kanon kan wel andere Kanonnen slaan en mag wel over andere Kannonen springen (maar springt dus alleen als het slaat).
7. Soldaten, Kannonen en Strijdwagens kunnen niet diagonaal bewegen in de Paleizen.
8a. Als een speler geen legale zetten heeft (’patstelling’), dan verliest deze speler. De speler die de patstelling forceert wint.
8b. Je mag dus geen beurt overslaan in Xiangqi! In Janggi mag dat wel maar in Xiangqi staat een beurt overslaan gelijk aan pat en dus verlies.
9. Het is verboden in Xiangqi om de Generaals tegenover elkaar te zetten zonder dat er een stuk tussenin zit (Bigjang in Janggi). Oftewel, de Generaals mogen elkaar niet ‘zien’. Een Generaal in Xiangqi wordt namelijk een ‘vliegende generaal’ als hij de vijandige Generaal kan ‘zien’: de Xiangqi Generaal mag in dat geval naar de andere kant van het bord ‘vliegen’ om de vijandige Generaal te slaan (beweging als een Strijdwagen). In de praktijk zul je de vliegende generaal echter nooit zien, omdat je dus jezelf schaak moet zetten voordat het mogelijk is - en je mag jezelf niet schaak zetten. Misschien moet je de vliegende generaal zien als een regel puur om uit te leggen dat je Generaal in Xiangqi nooit in een recht lijn mag staan met de vijandige Generaal zonder dat er andere stukken (eigen of vijandige) tussen staan. Door deze regel kan je soms stukken verdedigen met je Generaal die buiten het Paleis staan! Zie de afbeelding hieronder: in deze situatie staat de blauwe Generaal schaak en als hij de rode Soldaat slaat, zet hij zichzelf schaak. Vervolgens mag rood in zijn beurt de Soldaat niet zijwaarts bewegen in deze situatie, dan zou hij zichzelf schaak zetten.

10. Het is niet toegestaan om ‘eeuwig schaak’ te geven of om andere soorten zetten te blijven herhalen. De speler die het herhalen van zetten forceert moet daarmee stoppen, anders verliest deze speler.
11. Als beide spelers elkaar tot herhalen dwingen zonder dat er een schuldige aan te wijzen valt, is het een gelijkspel. Als het voor beide spelers onmogelijk is om de andere speler schaakmat te geven (of pat) is dit ook een gelijkspel. Punten in Xiangqi zijn zoals bij westers schaak: ze zijn er, maar spelen geen echte rol in het spel. Maar toch ter informatie en afsluiting:

Strijdwagen: 7 Punten
Kanon: 4,5 Punten
Paard: 4 Punten
Olifant: 2 Punten
Adviseur: 2 Punten
Soldaat die de rivier is overgestoken: 2 Punten
Soldaat voor de rivier: 1 Punt


--------------
English:

--------------


This manual is also available as a pdf-file through a QR-code when purchasing a Janggi set. However you can also just see the pdf-version of this manual by clicking here.

Introduction:
“Janggi (장기, for those familiar with the Korean language) is often called ‘Korean chess’ in the west.”
Janggi indeed has the same, albeit theoretical, ancestor as western chess. The common theory is that both Janggi and chess originate from Chaturanga from India, a game that was already played since at least the sixth century! The Chinese game of Xiangqi (‘Chinese chess’) originates directly from Chaturanga. Subsequently Janggi originated from Xiangqi, in an era during which China had enormous influence on Korea. Regardless, there are still many differences between Xiangqi and Janggi. Between Janggi and western chess, there are even more differences. That’s exactly what makes Janggi so fun and interesting, Janggi truly forces you to think in a different way about chess. Even if it’s just because the squares are not squares and the square borders are not the borders of the squares. Or because your knight may attack another knight without being attacked back by the opposing knight.
Or because you cannot understand the Chinese characters...
That may be a reason why Janggi (and Xiangqi) is barely known in the west. The Chinese characters make it difficult to tell your pieces apart. KoopKorea has come up with a solution to make Janggi more accessible.


Painting of men playing Janggi,
Jo Yeong-seok: (조영석, 1686 -1761)

Inside the box of the Janggi set you purchased you can find sticker sheets with pictograms. On the next picture you can see which pictogram has to be attached to which Janggi piece. The rest of this manual will also use these pictograms instead of the Chinese characters to explain the game. Of course, you can always choose to learn the Chinese characters later anyway!

The Board:
Now that we have converted the Chinese characters on the Janggi pieces to pictograms, we can proceed to explain how Janggi is actually played in an easy manner. Between the pictures below is an explanation of other pictograms that will be used in this manual, that also explain in the picture how the Janggi board works. See the green checkmarks on the right picture below: those are the ‘squares’ of Janggi. So, you do not place your pieces in the squares, but on the intersections of the lines! Therefore, all blue crosses show you how you can’t move and where you can’t place the pieces. You have to regard the intersections of the lines as squares and not the squares between the lines. The places on the board where only 3 or 2 lines intersect (sides and corners) are also considered as normal ‘intersection-squares’. In the next chapters we will look at all Janggi pieces and how to move them on this board.

Initial Setup:
Every game starts with the Initial Setup. See the picture below for the Initial Setup of Janggi.
Almost all Janggi boards have a few ‘circular intersections’ to show where you should put the Soldiers and Cannons. Even tournament boards have this visual aid, by tradition. This Janggi set also has these usual ‘circular intersections’ that may help you with setting up the board.
It is worth mentioning the chapter 'Transposition and start of the game' on this webpage: in that chapter you can read all rules for the start of the game. There you could read in advance that the Initial Setup mentioned here may always be changed (of course with rules attached). In that case, is there an Initial Setup at all? Yes, but there are 10 to 16: both players have 4 choices for the Initial Setup = 16 possible Setups, minus 6 mirrorred/identical Setups = 10 possible Setups.

Introduction Janggi pieces:
In the next chapters all Janggi pieces (and how to move them) will be discussed. The most important piece is the General (‘King’). The General is physically the largest piece. The Chariot, Cannon, Horse and Elephant are physically smaller than the General but bigger than the last group of pieces: the Soldier and Advisor. Janggi pieces, by tradition, ought to have this physical hierarchy. They also ought to be octagonal. Round pieces are often made in China: in Xiangqi (‘Chinese chess’), which Janggi originates from, the pieces are round. Janggi pieces do use Chinese characters due to its Chinese origin, even though Korea has its own script since 1443. The characters of blue are written in ‘semi-cursive script’, while the red pieces use standard characters. There are actually a few small differences between the characters that are used in Janggi and Xiangqi.


The General and the Palace:
The General is comparable to the King in western chess: if the General is attacked and you cannot prevent it from being captured, the game ends: checkmate. The General is imprisoned inside its so-called Palace. The red lines in the left picture below show you what the Palaces are. Every player has 1 General. Both Generals are not allowed to leave their Palaces. Reminder: the Palace has a size of 3x3 ‘squares’ and not 2x2 because in Janggi you play on the lines, not inside the squares. Inside the palaces you can see the only diagonal lines on the board. This is to indicate that some pieces may move across those diagonal lines. The General can move both horizontally/vertically (from now on: orthogonally) and diagonally across the indicated lines inside the Palace. The General can move only 1 step per turn, just like the western King – see the right picture below.


1 Step in Janggi means 1 ‘line-length’. The Janggi pieces, as said before, are always placed on the intersections of the lines – subsequently they move along the lines.
Like in western chess, only 1 piece can be on 1 ‘square’ (intersection). Therefore, you can never move to a square where one of your own pieces is already placed. In the case of the General you cannot move as well when capturing a piece if that would put the General in check, just as in western chess. This is of course also the case for moving the General onto a square that would put the General in check without capturing a piece. Reminder: the General can only move diagonally (inside its Palace) across the indicated diagonal lines. So, the General can only move diagonally from the centre of the Palace and to the centre of the Palace.
The stalemate in western chess, when the King (and other possible pieces) has no legal moves without being in check, does not exist Janggi. In this case the player/General in stalemate has to pass their turn, until the player has a legal move again.

The Advisor/Seonbi:
The Advisor, or Seonbi, moves just like the General.
The Advisor moves 1 step per turn, orthogonally or diagonally and can also not leave the Palace. The Advisor can also move diagonally only across the indicated diagonal lines in the Palace – see the picture below. Every player has 2 Advisors. Advisors mostly play a role in the defence of the General.
Seonbi were Confucian scholars in Korea that were regarded as ‘virtuous and wise’, during the Goryeo kingdom and the Joseon dynasty.

The Soldier:
Soldiers in Janggi are somewhat comparable with Pawns in western chess. Every player has 5 Soldiers.
Soldiers cannot move backwards. Contrary to the western Pawn, Soldiers can move sideways. Also contrary to the western Pawn, Soldiers do not capture diagonally. Soldiers can only capture as they move: 1 Step per turn, horizontally or vertically forwards.
There is an important exception for the movement of the Soldier inside the Palace of the opponent. The Soldier may move diagonally forwards inside the opponent’s Palace. Just like the General and the Advisor, the Soldier can only move diagonally across the indicated lines that are drawn from and to the centre of the Palace.
If a Soldier reaches the other side of the board, then the Soldier can only move sideways for the rest of the game, because the Soldier cannot move backwards. Soldiers do not promote like Pawns in western chess!

The Horse:
The Horse is somewhat comparable with the Knight in western chess. There are 2 Horses per player.
The Janggi Horse cannot jump over pieces. It can move between pieces during its diagonal step:
The Janggi Horse first moves 1 step orthogonally followed by 1 step diagonally. The Horse captures pieces at the end of this movement, which means that the Horse can be blocked during its orthogonal step. It can also not stop with moving after the first orthogonal step, the Horse has to finish its movement. It is important to remember that the Janggi horse first has to move orthogonally and after that has to move diagonally. This order is not free like in the case of the western Knight; in Janggi the Horse always moves orthogonally first, then diagonally.
Just like in western chess, the Janggi Horse cannot move diagonally backwards: after the orthogonal step, the diagonal step has to be in a forward direction – see the picture below.
Because the Horse always moves diagonally, it does not follow the special rules of the Palace. The Horse can therefore move across the indicated diagonal lines inside the Palace but also across the not-indicated diagonal lines inside the Palace, depending on the movement rules of the Horse itself.
Because of the Janggi rule that the Horse has to first move orthogonally and then diagonally, it’s possible in Janggi that the Horse attacks an opposing Horse, without being attacked back by that opposing Horse. This is also the case for two Horses of the same player: if one Horse defends the other Horse, then this defence isn’t always mutual. Moreover, if you move your Horse in one turn, then you cannot always return to the same square the next turn (and without this being related to a move by your opponent). This is again due to the rule: orthogonal movement first, then diagonally forward.

The Elephant:
The Elephant is an ‘extended Horse’. It follows the exact same movement rules as the Horse but with an extra diagonal step. That extra step is obligatory as well, which means that the Elephant can be blocked in its first orthogonal step and also in its first diagonal step. There are 2 Elephants per player.
Just like the Horse, the Elephant cannot jump over pieces. Also just like the Horse, the Elephant can instead move diagonally between pieces. Because the Elephant has to take an extra diagonal step, the Elephant can be blocked more easily than the Horse. While it is not possible in Janggi to block a diagonal line, a piece can still block the Elephant at the ‘arrival point’ of the first
(and second) diagonal step.
Keep in mind that just like the Horse, the Elephant first has to move orthogonally and only after that diagonally (twice!) – and the diagonal movement cannot be in a backward direction, only forwards. The Elephant can also not capture a piece during its movement, only at the end of its movement. Again just like the Horse, the Elephant ignores the rules of the Palaces regarding the diagonal lines: because the Elephant always moves diagonally, it also follows its own rules inside the Palaces.


Tip for visualising the movement of the Elephant: the Elephant always moves in a rectangle of 2x3 or 3x2 ‘western squares’, to the opposing corner of the rectangle.

The Chariot:
The Chariot is almost exactly the same as the Rook in western chess. There are 2 Chariots per player.
The Chariot is free to choose the number of steps per turn (of course taking blocks from friendly or opposing pieces and the edges of the board into account) and moves orthogonally.
The Chariot may sometimes move diagonally inside the Palace - the Chariot can reach both Palaces and therefore follow these rules for diagonal movement in both Palaces. The Chariot can only move diagonally across the indicated diagonal lines, so from and to the centre of the Palace. If you choose to move the Chariot diagonally inside the Palace, then the movement has to begin and end inside the Palace. If you do this, you can only move diagonally this turn. So, for example, you cannot take 1 orthogonal step and 1 diagonal step. During an orthogonal movement inside the Palace (and entering the Palace), the Chariot is just as free to move as elsewhere on the board. The movement of the Chariot is restricted only if you are moving diagonally, as follows:
- Start and end inside the Palace.
- Only move diagonally; do not move diagonally and orthogonally in 1 turn.
- Only move across the indicated diagonal lines.
- The Chariot is free to choose between 1 diagonal step or 2 diagonal steps, provided that the rules above are followed.

The Cannon:
The Cannon is not comparable with a piece from western chess. There are 2 Cannons per player.
The Cannon moves like the Chariot (‘Rook’) orthogonally. But, the Cannon first needs another piece (called a ‘screen’) to jump over. Without a screen to jump over, the Cannon is not allowed to move. The screen can both be a friendly piece or an opponent’s piece. After the jump over the screen the Cannon can keep moving orthogonally until it meets another piece or reaches the end of the board. An opposing piece that is met after the Cannon jumps over a screen can be captured. You are however free to choose how many steps the Cannon takes after jumping over a screen and it also does not matter how far away from the Cannon the screen is located.
Note: Cannons cannot capture other Cannons. Cannons cannot use other Cannons as a screen (Cannons cannot jump over other Cannons), your own Cannons included!
Inside the Palaces the Cannon may move diagonally as well, following the rules of the Chariot. But because the Cannon has to jump over a screen, the Cannon can only move 2 diagonal steps to be able to move diagonally at all. So:
- Start and end inside the Palace.
- Only move diagonally; do not move diagonally and orthogonally in 1 turn.
- Only move across the indicated diagonal lines.
- The Cannon is still obliged to jump over a screen. This means that a piece has to be placed in the centre of the Palace and that the Cannon has to be placed diagonally across an empty corner of the Palace, before it is possible to make a diagonal movement. Also, the Cannon can still not jump over other Cannons nor can it capture other Cannons.

Transposition and start of the game:
Now you know the Initial Setup and how to move all pieces, we can proceed with ‘how the game starts’. Traditionally, red sets up their pieces first, because red always has to apply the ‘transposition’ first. ‘Transposition’ means that the positions of the Elephants and Horses can be changed during the Initial Setup. There still have to be 1 Elephant and 1 Horse on both sides of the General – otherwise you have all freedom to change the positions of the Elephants and Horses. See the picture below for all possible options.
After red has applied the transposition, blue has to apply their transposition as well. This is an advantage for blue: blue can react to the choice (of the changing of the pieces) of red. The blue player also has the first move.

Points/winning without mate:
Because of the two advantages that blue has, being able to react to red’s transposition with their own transposition and having the first move, red gets 1,5 points more than blue as compensation.
Ties do not exist in Janggi (exceptions see 'Bigjang' and 'Advanced rules'). That is also the reason why red gets 1,5 points more: it prevents ties, because there is no piece that gives half points. Blue starts with 72 points, which means red starts with 73,5 points. During the game, the players lose points when their pieces get captured. If none of the two players can win, points decide the winner. The points are divided among the pieces as follows:

Chariot: 13 Points
Cannon: 7 Points
Horse: 5 Points
Elephant: 3 Points
Advisor/Seonbi: 3 Points
Soldier: 2 Points


The General has no value, just like the western King, because the game is won once a player can capture the General (‘checkmate’).
If a player has no legal moves (‘stalemate’), then in Janggi this is also not a tie. The player without a legal move has to pass turns until a legal move is available again. In other cases without a clear winner, you always look at the points to declare a winner (exceptions see 'Bigjang' and 'Advanced rules').

Bigjang:
‘Bigjang’ is the last standard rule of Janggi that still has to be explained. The problem is however that this standard rule, ironically, is not standardized! So, what is Bigjang?
See the picture below:
Bigjang means that the two Generals face each other. The Generals are standing on the same line/file and there are no pieces standing in between them. In Xiangqi this is simply forbidden, but in Korea many variations on the rule (‘what consequence does Bigjang have’) came into existence. Even in tournaments it differs what happens in a Bigjang situation. Therefore, it is recommended to decide beforehand with the other player what consequence Bigjang has. Instead of listing all possible variations of the Bigjang rule, here are the most common options to choose from:

1. Semi-official tournament rule: The player who gives Bigjang, gives the other player the option on their subsequent turn to block Bigjang. For example: the other player moves their General to a different line/file or blocks the ‘sight’ of the Generals by moving a piece in between the Generals. If the other player doesn’t block Bigjang during their turn (the turn right after the turn in which Bigjang was given), it’s a tie.
Option A: Ties are not allowed in tournaments and therefore the players’ points decide the winner anyway.
Option B: It is indeed a tie due to Bigjang.
Option C: It is indeed a tie due to Bigjang, but only if both players have less than 30 points. If this is not the case, Bigjang is allowed – Bigjang is ignored.
2. Friendly match: Bigjang is allowed – Bigjang is ignored.
3. Xiangqi/Chinese: Bigjang is not allowed whatsoever. Giving Bigjang equals placing yourself into check.

Option 1A and option 1C are the most common rules for Janggi tournaments and are therefore the ‘most official’.

Advanced rules:
Janggi is not as standardised as western chess. As a result, the advanced rules of Janggi can differ a lot depending on the context/with whom the game is played. Because of that, let’s begin with an advanced rule that actually is always the same:

1a. You can always pass (skip) your turn in Janggi. A stalemate is therefore not possible.
1b. But here you already have a non-standardised rule. Sometimes the rule is that when someone passes their turn, the game is a tie if the second player also passes on their subsequent turn. In that case it wouldn’t be smart to pass your turn if you are clearly winning: then the other player can simply pass to tie the game. In Janggi tournaments ties do not exist. So you may agree that points will decide the game in the case of a ‘tie due to a double skipped turn’.
1c. Sometimes skipping a turn has to be indicated by flipping over your General.

2. The points rule as described in this Janggi manual is a rule for Janggi tournaments. In the context of amateur matches or friendly games points are often not used at all and ties are also possible for that reason. Tournament rules are however the only rules that are somewhat standardised, therefore KoopKorea has chosen for the tournament rules of Janggi, as according to the Korea Janggi Federation (KJF), as the basic rules for this manual. KoopKorea is the president of Janggi in the Netherlands as part of the KJF.

3a. Perpetual check is a loss for the player who is giving it after the third time of giving check with the same move. Sometimes, mostly in tournaments.
3b. When repeating moves that are not forced by giving check and therefore are not clearly the fault of one player, Janggi tournaments often use a referee to make a decision. The referee then decides which player is guilty of repeating moves or says that the losing player should change their move. This is also not completely standardised however. If both players have less than 30 points, then sometimes you can tie due to a repletion of moves/perpetual check. In such a case, sometimes points will decide a winner anyway, especially in tournaments. Offering a draw to your opponent is also only allowed if both players have less than 30 points. This is of course not handy to do if you have less points than the other player and the tournament does not allow ties, because then points will again declare the winner.

4. There are more advanced rules from western chess of which you may wonder if they also apply to Janggi, for example:
a. The touch-move rule
b. ‘Legal moves may not be retracted after letting go of a piece’
c. The fifty-move rule
d. (Tournament) chess etiquette

In the case of Janggi it is strongly recommended to agree upon such rules beforehand with your opponent. These kinds of rules are simply not standardised in Janggi. Even in Janggi tournaments not all rules are completely standardised. For example, there are two official Janggi organisations in South Korea. As for unclear rules, it is perhaps the easiest to follow the rules of western chess.

The use of a chess clock however is standardised in (professional) Janggi tournaments. The settings of the clock on the other hand are not standardized.

There are still hundreds of rules among friends and families to be found for Janggi in Korea. For example, it is common in that context that the older player or the clearly stronger player has to choose red to play with, while the younger or weaker player has to choose blue. You are of course free to do the same as the Koreans and thus agree upon your own advanced rules with whoever you play.

Janggi notation:

For those who really want to learn Janggi, it would be necessary to know how to note down matches. In Janggi you first write the number of the rank and then the file, which is the opposite of western chess (file-rank). Moreover, you note down Janggi squares with numbers only. The ranks are numbered 1 to 9. There are ten files: the first file is indicated with a 0. File two is number 1, file three is number 2, and so on. So, the Chariot in the bottom left corner is placed on ‘01’, but the square above the Chariot is referred to as ‘91’! See the picture below for an overview of all numbers for all squares on the Janggi board.
The rules for Janggi notation are not as standardised as those of western chess. Therefore, in European Janggi tournaments the notation rules of western chess are commonly used – the notation rules as described above are however always the same in every context! In European tournaments the Janggi pieces are noted down as follows:

K (King) = General
A = Advisor
H = Horse
E = Elephant
R (Rook) = Chariot
C = Cannon
P (Pawn) = Soldier

Korean Janggi terms:
Standard (English) romanisation is used to spell the Korean words in this chapter. Please note that such romanisation is not that accurate of a guide for proper pronunciation of the Korean words.

장기 = Janggi
Indeed; the game of Janggi. The literal meaning is something like ‘general strategy game’ (‘general’ as in military leader).

장군 (janggun), 장 (jang)
‘Janggun’ means ‘check’. Literally it means ‘general’ (military leader), just like the Janggi piece that is comparable to the king in western chess. It is not obligatory to say janggun when you give check, but it is allowed to do so.
‘Jang’ is a short and less common version of janggun (‘check’). This short version also means ‘general’ besides ‘check’.

멍군 (meonggun), 멍 (meong)
‘Meonggun’ means ‘check escaped’. For example, the opponent gives check and in your subsequent turn you successfully escape check: meonggun. Again, it is not obligatory to say this, but it is allowed to do so.
‘Meong’ is the short and less common version of ‘meonggun’ (‘check escaped’).

외통 (oetong), 외통수 (oetongsu), 외통패 (oetongpae), 외통 장군 (oetong janggun)
’Oetong’ means ‘checkmate’. This word is also not obligatory to say out loud but it is allowed to do so. In Korea it is however more common to use ‘oetongsu’, which means ‘checkmate victory’. ‘Oetongpae’ is common as well, from the perspective of the losing player: ‘checkmate loss’. ‘Oetong janggun’ is another way to just say ‘checkmate’.

궁 (gung)
‘Gung’ literally means ‘palace’ but is used in Janggi to refer to the General. This word is the most common way to refer to the General, followed by ‘jang’ (장). ‘Janggun’ (장군) literally means ‘general’ as well, but is not used for the Janggi General because it is already used as ‘check’. ‘Jang’ on the other hand can be used both for ‘check’ and the Janggi General.

궁성 (gungseong)
‘Gungseong’ literally means ‘royal palace’. This is the most common term to refer to the Palace(s) on the Janggi board. Just the word ‘gung’ (궁) is not a common term for the Palace, only for the General, even though the literal meaning of ‘gung’ is indeed ‘palace’.

왕 (wang)
‘Wang’ means ‘king’ en is another term for the Janggi General – so, sometimes people in Korea also use the word ‘king’ for this piece just like in western chess. The different terms for ‘general’ mentioned earlier are all more commonly used.

한 (han) [漢] and 초 (cho) [楚]
‘Han’ and ‘cho’ are used to refer to the colours of the players. The Chinese characters漢 (han) and 楚 (cho) are also the characters used for the two different Generals – so, they are printed on the Janggi General pieces.
‘Han’ [漢] is red, ‘cho’ [楚] is blue. These words and Chinese characters refer to an event in Chinese history that is commonly known as the Chu-Han Contention. The Korean spelling/pronunciation of Chu is ‘cho’ (초) and Han is simply ‘han’ (한). You could say that the red and the blue player actually play with the armies of Chu and Han during the Chu-Han Contention. Because two different states are fighting against each other, there are some subtle differences in the meaning of the Chinese characters printed on the Janggi pieces. But in the case of the Generals, characters with completely different meanings are used.

병 (byeong) [兵] and 졸 (jol) [卒]
These words refer to the Soldier in Janggi. These are the only Janggi pieces, together with the General, that use different Chinese characters between the two players, but contrary to the characters that are used for the Generals, the difference in meaning is very small. The Soldiers of red are called ‘byeong’ (병, 兵) and those of blue ‘jol’ (졸, 卒). Both words/Chinese characters mean ‘soldier’. The red Soldiers, ‘byeong’, however are soldiers of a higher rank than those of blue. The blue Soldiers ‘jol’, are weaker and less heavily armed. But those are just the meanings of the words: in the game, the pieces are equally strong.

차 (cha) [車]
‘Chariot’. Refers to the chariots used in the armies of ancient history.

포 (po) [包]
‘Cannon’. The Chinese character 包 refers in Korea to the Cannon in Janggi, but in China this character has different meanings from Cannon.
In Chinese chess, Xiangqi, the character for Cannon is different for that reason: 砲 for the black player and 炮 for the red player.

마 (ma) [馬]
’Horse’. In modern Korean the word for horse is ‘mal’ (알) instead of ‘ma’ (마) but in Janggi the Horse is really still called ‘ma’.

상 (sang) [象]
’Elephant’. Elephant in modern Korean is ‘kokkiri’ (코끼리) but in Janggi only the word ‘sang’ (상) is used.

사 (sa) [士]
‘Sa’ is used to refer to the Advisor. In China the character that is used in Janggi means ‘advisor, minister, guard’, in the context of their chess, Xiangqi. In Korea this Chinese character 士 however is read as ‘scholar, gentleman, soldier’ and is also referred to as ‘seonbi sa’ (선비 사). As said before: “Seonbi were Confucian scholars in Korea that were regarded as ‘virtuous and wise’, during the Goryeo kingdom and the Joseon dynasty.”
These Seonbi used to wear a characteristic hat that is used as pictogram/sticker for the Advisor in this Janggi set.

장기알 (janggial), 장기 기물 (janggi gimul), 장기짝 (janggijjak)
‘Janggi pieces’. These three words refer to (all) Janggi pieces, in a general sense.

장기판 (janggipan)
’The Janggi board’.

빅장 (bigjang)
Literally means ‘laughing generals’. Refers to the Bigjang rule.

먹다 (meokda)
‘To capture’. The literal meaning of ‘meokda’ is ‘to eat’. So, when you capture a piece, you eat the piece, is the expression. This verb of course still has to be conjugated: ‘meokda’ (먹다) is the
so-called ‘dictionary form’.

덤 (deom), 점 (jeom)
‘Deom’ (덤) refers to the advantage that red receives; the 1,5 points bonus compared to blue, to compensate for the two starting advantages that blue receives. These 1,5 bonus points for red are called ‘deom’ (덤). ‘Jeom’ (점) is the Korean word for ‘point/points’ (within the context of games). ‘Jeom’ therefore does not refer to the bonus point rule at all, but really just the points/score itself.

단 (dan)
The word ‘dan’ is used to indicate the level/rank of (professional/semi-professional) Janggi players. In front of the word ‘dan’ there is always a number and the higher the number, the stronger the player.

한수 쉼 (hansu swim), 수 (su)
‘Hansu swim’ (한수 쉼) literally means ‘rest one number’. This term is used for passing a turn, which is possible in Janggi. ‘Su’ (수) literally means number but in the context of a game it means a turn.

Besides all this there are some language differences in the context of Janggi between South Korea and North Korea. You can read more about these language differences, as well as a difference in Janggi rules, in the next chapter. There you can also find the Korean terms for the different Initial Setups that are possible due to the transposition rule of Janggi.

North Korean Janggi:
The differences between how Janggi is played in South Korea (as described in this manual) and North Korea are extremely small. There is actually only one truly different rule in North Korea:
There is a fifth option for the ‘transposition’ during the start of the game. The fifth option consists of place the Elephants at the corners of the board, with the Horses next to the Elephants and the Chariots between the Horses and Advisors (so, the Chariots are next to the Palace). See the picture below for all possible transposition options in North Korea.

The other differences are just language differences.
마 (ma, Horse in Janggi) is 말 (mal) in North Korea, which is the normal, modern word for horse, in South Korea as well.
장군 (janggun) is 장훈 (janghun) in North Korea.
멍군 (meonggun) is 멍훈 (meonghun).
빅장 (bigjang) is 궁장 (gungjang).
The blue General is 관 (gwan, 官) and the blue General is 장 (jang, 將) in North Korean Janggi sets.
The transposition options also have different names:

South:                                                                                      North:
왼상차림 (oensangcharim)                     E H + E H            오른상장기 (oreunsangjanggi)
오른상차림 (oreunsangcharim)             H E + H E             왼상장기 (oensangjanggi)
안상차림 (ansangcharim)                       H E + E H             안상장기 / 량등상장기 (ansangjanggi / ryangdeungsangjanggi)
바깥상차림 (bakkatsangcharim)           E H + H E             량귀마장기 (ryanggwimajanggi)
Does not exist                                           E H C + C H E     기동차장기 (gidongchajanggi)

Xiangqi, differences and how to play with Janggi - physical differences:

This manual has already referred quite a few times to Janggi’s Chinese ancestor, Xiangqi. Due to the small physical differences between Janggi and Xiangqi it is possible to play Xiangqi as well with this Janggi set! There are some pretty big differences between the rules of the games, which will be discussed here, so that you can play Xiangqi as well. We will first discuss the physical differences to show that it does not matter much whether you play Xiangqi with a Janggi set:

1. The Xiangqi board has a river in the middle. The Initial Setup picture below indicates with a blue rectangle which ranks on the Janggi board would be the river on a Xiangqi board. On Xiangqi boards the river is usually displayed in a simple manner: the vertical lines are not drawn which causes the ranks indicated on the picture to become a long rectangle. So, you could write/draw something yourself next to these ranks or put a strip of paper in the middle. You could also just remember that the middle ranks are the Xiangqi river, as it doesn’t actually matter when you’re playing Janggi whether you can see any vertical lines in the ‘river ranks’.
2. Xiangqi pieces are all equal in size, Janggi pieces have three different sizes.
3. Xiangqi pieces are printed on only one side, Janggi pieces are printed on both sides.

4. The Chinese characters on the Xiangqi pieces are sometimes different from those on the Janggi pieces, see the right picture below. On the left you see the Janggi pieces, on the right those of Xiangqi. The characters of red and blue in Janggi are mostly the same, but still look very different because the characters of blue are written in semi-cursive script.

5. Xiangqi pieces are round instead of octagonal.

6. Xiangqi is usually played with red and black, Janggi with red and blue.

7. Xiangqi squares are perfect squares. The horizontal lines on Janggi boards are a bit longer than the vertical lines, which actually makes the ‘squares’ rectangles.


Xiangqi, differences and how to play with Janggi - differences between rules:

You already know the rules of Janggi from having read the previous chapters of this manual. The rules of Janggi therefore provide a handy base to explain Xiangqi with. The rules of Janggi have a lot in common with the rules of Xiangqi – you can play Xiangqi by learning the rules that are actually different from Janggi. The differences are as follows:

1a. The Initial Setup as you can see on the previous picture is always the same, you cannot change the position of the Elephants and Horses.
1b. Moreover, the General starts on the first rank, between the Advisors, not in the middle of his Palace.
1c. Red has the first move, not blue.
2a. The river is ignored by most pieces.
2b. The Soldier however promotes after crossing the river. Xiangqi Soldiers cannot move sideways (horizontally) until they have crossed the river – they ‘promote to Janggi Soldiers’.
2c. The Elephant cannot cross the river.

3. The Elephant moves without its first orthogonal step, so, the Xiangqi
Elephant moves two diagonal steps in the same direction. This means that the Elephant can reach only 7 squares on the board. See the picture below.

4. The General cannot move diagonally, only orthogonally.
5. The Advisor cannot move orthogonally, only diagonally.
6a. The Cannon in Xiangqi only follows the rules of the Janggi Cannon if it captures a piece. If it does not capture a piece, then it moves like the Chariot. So, the Xiangqi Cannon captures and moves differently.
6b. The Xiangqi Cannon actually can capture other Cannons and can jump over other Cannons (but it only jumps if it captures).
7. Soldiers, Cannons and Chariots cannot move diagonally in the Palaces.
8a. If a player has no legal moves (‘stalemate’), then this player loses. The player who gives stalemate wins.
8b. This means you cannot skip/pass a turn in Xiangqi! In Janggi this is allowed but in Xiangqi skipping a turn equals stalemate and therefore a loss.
9. It is forbidden in Xiangqi to place the Generals on one line together without a piece in between the Generals (Bigjang in Janggi). In other words, Generals are not allowed to ‘see’ each other. This is because a General in Xiangqi becomes a ‘flying general’ if he can ‘see’ the opposing General: the Xiangqi General in this case is allowed to ‘fly’ to the other side of the board to capture the opposing General (movement like a Chariot). However, in practice you will never see the flying general, because you would have to put yourself in check before this move is possible – and you are not allowed to put yourself in check. Perhaps you could see the flying general as a rule that only exists to explain that the General in Xiangqi is not allowed to stand on the same line as the opposing General without pieces (friendly or opposing) standing in between them. Because of this rule you can sometimes protect pieces with your General that are outside of the Palace! See the picture below: in this situation the blue General is in check and if he captures the red Soldier, he will put himself in check. In red’s turn, in this situation, the Soldier cannot be moved horizontally, then red would put their General in check.

10. It is not allowed to give perpetual check or repeating other kinds of moves. The player who is forcing the repetition of moves has to stop with repeating these moves, otherwise this player loses.
11. The game is a draw If both players force each other to repeat moves without a clear offender. If it is impossible for both players to checkmate each other (or stalemate each other), it is also a draw. Points in Xiangqi are comparable to western chess: they exist, but don’t play a real role in the game. But still, to inform and conclude:

Chariot: 7 Points
Cannon: 4,5 Points
Horse: 4 Points
Elephant: 2 Points
Advisor: 2 Points
Soldier that has crossed the river: 2 Points
Soldier before crossing the river: 1 Point