null

Privacyverklaring & Cookies

Ja, dit is ook weer zo'n enorm document dat niet al te vlot geschreven is. Toch zal je het met deze tekst moeten doen als je wilt weten hoe KoopKorea omgaat met jouw privacy. Als ik jurist was zou ik weten hoe ik het leuker kon maken zonder risico's, maar ik ben geen jurist, dus laat ik hieronder zonder juridische risico's weten wat er gebeurt met jouw gegevens bij KoopKorea.

1. Persoonsgegevens die KoopKorea verwerkt
KoopKorea verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van KoopKorea's diensten en/of omdat je deze zelf aan KoopKorea hebt gegeven. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die KoopKorea verwerkt:
- E-mailadres
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam
- Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
- Gegevens over jouw activiteiten op KoopKorea's website
- Ip-adres
- Internetbrowser en type apparaat
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

2. Verwerkt KoopKorea bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
De website en de dienstverlening van KoopKorea is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. KoopKorea verzoekt je dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft KoopKorea op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. KoopKorea kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt KoopKorea ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door KoopKorea worden verwerkt.
Mocht je ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat KoopKorea onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, of gegevens over minderjarigen, dan verzoekt KoopKorea je contact op te nemen via contact@koopkorea.nl - KoopKorea zal deze informatie vervolgens zo snel mogelijk verwijderen.

3. Waarom heeft KoopKorea jouw persoonsgegevens nodig?
KoopKorea verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het verwerken van jouw (toekomstige) bestelling(en).
- Het verwerken van retouren.
- Het financieel afhandelen van jouw gedane bestelling(en).
- Het verzenden van KoopKorea's nieuwsbrief.
- Om je te kunnen bellen indien dit nodig is om KoopKorea's dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld: de levering van een pakket en er zijn ongebruikelijke omstandigheden).
- Om je te informeren over wijzigingen van KoopKorea's diensten, producten en voorwaarden.
- Voor het analyseren van jouw gedrag op de website van KoopKorea om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Voor het verwerken van persoonsgegevens als KoopKorea hier wettelijk toe verplicht is, zoals bijvoorbeeld gegevens die KoopKorea nodig heeft voor de belastingaangifte.
- Ter beveiliging van de website.

4. Hoe lang bewaart KoopKorea jouw persoonsgegevens?
Voor zowel bestellingen als retouren zijn gegevens nodig om de bestelling/retour te kunnen bezorgen/verwerken en je op de hoogte te kunnen houden van je bestelling. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met KoopKorea hebt gesloten. Op grond van de wet moet KoopKorea de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.
De gegevens in een door jou aangemaakte persoonlijke account worden bewaard zo lang je het account niet verwijdert. Als je 7 jaar niet meer hebt ingelogd met het account op KoopKorea wordt je account met de de daarbij opgeslagen gegevens verwijderd. Om je account en de daarbij opgeslagen gegevens te verwijderen, stuur je een mail naar contact@koopkorea.nl met het verzoek je account te verwijderen. Het account en de daarbij opgeslagen gegevens zullen zo snel mogelijk verwijderd worden.
In je account bewaart KoopKorea de volgende gegevens: bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties (adresgegevens), de door jou opgegeven interesses (namelijk jouw verlanglijstje, je e-mail- en personalisatievoorkeuren), e-mailadres, telefoonnummer (als je die hebt opgegeven), bedrijfsnaam (als je die hebt opgegeven), berichten en cadeaubonnen.

5. Deelt KoopKorea jouw persoonsgegevens met derden?
KoopKorea verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van KoopKorea sluit KoopKorea een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt KoopKorea ervoor dat jouw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.
KoopKorea verstrekt jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met de volgende bedrijven en instellingen:
BigCommerce, Hexspoor E-fulfilment, PayPal, Stripe, Apple (Pay), E-boekhouden.nl, Rompslomp.nl B.V., Hostnet, Google, Knab (bij terugbetaling), Bol.com (alleen bij bestellingen via Bol.com) en de Nederlandse Belastingdienst.

6. Hoe analyseert KoopKorea jouw websitebezoek?
KoopKorea gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. KoopKorea gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw bezoek aan KoopKorea's website geen cookies ontvangt. Dit kan invloed hebben op de functionaliteit van deze website. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie hier voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst KoopKorea cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat KoopKorea op maat gemaakte content en/of advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan KoopKorea's website word je dan geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden (bijvoorbeeld adverteerders of social media zoals Facebook).

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KoopKorea en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij KoopKorea een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die KoopKorea van jou heeft opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@koopkorea.nl - om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. KoopKorea zal zo snel mogelijk reageren, maximaal binnen vier weken, op jouw verzoek . KoopKorea wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
KoopKorea neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@koopkorea.nl

9. Identiteit, locatie, wijzigingen en datum
De identiteit/contactinformatie van de verzamelaar van jouw persoonsgegevens, KoopKorea, is als volgt:
KoopKorea
Leidsestraatweg 2-I
3443 BV Woerden
Nederland

Telefoonnummer: 06 83303790 / +31 6 83303790
E-mail: contact@koopkorea.nl


KvK-nummer: 76898326
Btw-id: NL003143127B40

---
KoopKorea verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU.

KoopKorea wijst je erop dat het mogelijk is dat de privacyverklaring wijzigt. Je kunt altijd de laatste versie zien op koopkorea.nl - op deze pagina.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 november 2021.